های وب
آسیاتک
برلیان نت
Highweb 1 مگابیت 3 گیگابایت 1 ماهه 12,900 تومان
Asiatech 4 مگابیت 10 گیگابایت 1 ماهه 39,900 تومان
Sabanet 1 مگابیت 30 گیگابایت 12 ماهه 132,000 تومان
Shatel 12مگابیت 60 گیگابایت 12 ماهه 132,000 تومان
Highweb 1 مگابیت 3 گیگابایت 1 ماهه 12,900 تومان
Highweb 2 مگابیت 2 گیگابایت 1 ماهه 16,900 تومان
Highweb 8 مگابیت 3 گیگابایت 1 ماهه 21,000 تومان
Highweb 8 مگابیت 8 گیگابایت 1 ماهه 30,000 تومان
Highweb 8 مگابیت 27 گیگابایت 9 ماهه 54,000 تومان
Asiatech 4 مگابیت 10 گیگابایت 1 ماهه 39,900 تومان
Asiatech 2 مگابیت 4 گیگابایت 1 ماهه 23,900 تومان
Asiatech 1 مگابیت 4 گیگابایت 1 ماهه 20,000 تومان
Asiatech 10 مگابیت 4 گیگابایت 1 ماهه 27,900 تومان
Asiatech 4 مگابیت 1 گیگابایت 1 ماهه 16,900 تومان
Sabanet 1 مگابیت 30 گیگابایت 12 ماهه 132,000 تومان
Sabanet 1 مگابیت 3 گیگابایت 3 ماهه 10,000 تومان
Sabanet 8 مگابیت 15 گیگابایت 12 ماهه 125,000 تومان
Sabanet 1 مگابیت 15 گیگابایت 12 ماهه 104,000 تومان
Sabanet 6 مگابیت 3 گیگابایت 3 ماهه 16,000 تومان
Sabanet 8 مگابیت 3 گیگابایت 3 ماهه 19,000 تومان
Sabanet 2 مگابیت 3 گیگابایت 3 ماهه 12,000 تومان
Sabanet 12 مگابیت 3 گیگابایت 3 ماهه 14,000 تومان
Shatel 12مگابیت 60 گیگابایت 12 ماهه 132,000 تومان
Shatel 1 مگابیت 4 گیگابایت 1 ماهه 29,000 تومان
Shatel 1 مگابیت 8 گیگابایت 3 ماهه 47,700 تومان
Shatel 2 مگابیت 4 گیگابایت 1 ماهه 23,900 تومان
Shatel 6 مگابیت 4 گیگابایت 1 ماهه 34,500 تومان
Shatel 8 مگابیت 8 گیگابایت 3 ماهه 93,900 تومان
Parsonline 512 کیلوبیت 10 گیگابایت 1 ماهه 28,700 تومان
Parsonline 512 کیلوبیت 2 گیگابایت 1 ماهه 11,400 تومان
Parsonline 1 مگابیت 4 گیگابایت 1 ماهه 19,700 تومان
Parsonline 2 مگابیت 6 گیگابایت 6 ماهه 19,000 تومان
Parsonline 2 مگابیت 3 گیگابایت 3 ماهه 10,000 تومان
Fanava 1 مگابیت 3 گیگابایت 1 ماهه 17,200 تومان
Fanava 2 مگابیت 4 گیگابایت 4 ماهه 48,000 تومان
Fanava 1 مگابیت 6 گیگابایت 1 ماهه 28,300 تومان
Fanava 1 مگابیت نامحدود 1 ماهه 65,500 تومان
Fanava 512 کیلوبیت 8 گیگابایت 1 ماهه 29,900 تومان
AsreTelecom 24 مگابیت 1 گیگابایت نامحدود 7,000 تومان
AsreTelecom 1 مگابیت 4 گیگابایت 2 ماهه 28,400 تومان
AsreTelecom 2 مگابیت 4 گیگابایت 2 ماهه 3,200 تومان
AsreTelecom 1 مگابیت 11 گیگابایت 12 ماهه 91,700 تومان
AsreTelecom 2 مگابیت 12 گیگابایت 12 ماهه 129,600 تومان
DATAK 1 مگابیت 3 گیگابایت 1 ماهه 18,300 تومان
DATAK 2 مگابیت 5 گیگابایت 3 ماهه 50,700 تومان
DATAK 4 مگابیت 3 گیگابایت 1 ماهه 23,500 تومان
DATAK 8 مگابیت 5 گیگابایت 3 ماهه 81,500 تومان
DATAK 10 مگابیت 3 گیگابایت 1 ماهه 32,500 تومان
Shabdiz 0 مگابیت 1 گیگابایت 1 ماهه 7,500 تومان
Bereliannet 256 کیلوبیت 2 گیگابایت 1 ماهه 22,000 تومان
Bereliannet 512 کیلوبیت 3 گیگابایت 1 ماهه 30,000 تومان
Bereliannet 1 مگابیت 4 گیگابایت 1 ماهه 42,000 تومان
Bereliannet 2 مگابیت 4 گیگابایت 1 ماهه 55,000 تومان
Bereliannet 1 مگابیت نامحدود 1 ماهه 170,000 تومان
Bereliannet 256 کیلوبیت 2 گیگابایت 1 ماهه 22,000 تومان
Bereliannet 512 کیلوبیت 3 گیگابایت 1 ماهه 30,000 تومان
Bereliannet 1 مگابیت 4 گیگابایت 1 ماهه 42,000 تومان
Bereliannet 2 مگابیت 4 گیگابایت 1 ماهه 55,000 تومان
Bereliannet 1 مگابیت نامحدود 1 ماهه 170,000 تومان
Bereliannet 256 کیلوبیت نامحدود 1 ماهه 45,000 تومان
Bereliannet 512 کیلوبیت نامحدود 1 ماهه 85,000 تومان
Mobinnet 1 مگابیت 25 گیگابایت 12 ماهه 456,000 تومان
Irancell 256 کیلوبیت نامحدود 1 ماهه 48,000 تومان
Rightel اینترنت حرفه ای 20 گیگابایت 12 ماهه 3G 225,000 تومان
Mobinnet 1 مگابیت 25 گیگابایت 12 ماهه 456,000 تومان
Mobinnet 512 کیلوبیت 20 گیگابایت 12 ماهه 402,000 تومان
Mobinnet 2 مگابیت 30 گیگابایت 12 ماهه 510,000 تومان
Irancell 256 کیلوبیت نامحدود 1 ماهه 48,000 تومان
Irancell 512 کیلوبیت 5 گیگابایت 1 ماهه 27,000 تومان
Irancell 512 کیلوبیت 12 گیگابایت 6 ماهه 68,000 تومان
Irancell 512 کیلوبیت 18 گیگابایت 12 ماهه 100,000 تومان
Irancell 512 کیلوبیت 18 گیگابایت 12 ماهه 100,000 تومان
Irancell 512 کیلوبیت نامحدود 1 ماهه 60,000 تومان
Irancell 1 مگابیت 10 گیگابایت 1 ماهه 54,000 تومان
Irancell 1 مگابیت نامحدود 1 ماهه 80,000 تومان
Rightel اینترنت حرفه ای 20 گیگابایت 12 ماهه 3G 225,000 تومان
Rightel اینترنت پایه 15 گیگابایت 12 ماهه 3G 145,000 تومان
Rightel اینترنت حرفه ای 18 گیگابایت 9 ماهه مودم وای فای 320,000 تومان
Rightel اینترنت حرفه ای 25 گیگابایت 12 ماهه مودم وای فای 365,000 تومان

سفارش

سفارش آنلاین در حال راه اندازی می باشد

!لطفا برای ثبت سفارش با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

(026) 3420 66 24
(026) 3420 66 54
(021) 8810 25 06
(021) 8810 23 79

تماس با ما

کرج، میدان سپاه، ساختمان نگین البرز، واحد 5

(026) 3420 66 24

(026) 3420 66 54

(021) 8810 25 06

(021) 8810 23 79